Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die het financieel niet redden heeft de gemeente Montferland de regelingen: IOAZ, Bbz en Tozo.

Corona

Bent u als ondernemer in de problemen gekomen door het corona-virus? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Hier leest u de voorwaarden van deze regeling.

Wilt u een Tozo aanvragen?

Dat kunt u doen door op de button hiernaast te klikken. Zelfstandigen die willen weten of ze aanspraak kunnen maken op de regeling kunnen op de website Krijgiktozo.nl met behulp van een digitale beslisboom toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling.

De Tozo-check werkt om veiligheidsredenen niet in Internet Explorer.

Heeft u al een aanvraag gedaan? 

Wij proberen binnen 4 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens van u nodig hebben. In dat geval zult een e-mail krijgen van ons. Wijzigt er iets in uw situatie? Gaat u in loondienst werken of heeft/gaat u meer inkomsten ontvangen dan u eerder had gemeld aan ons? Heeft u uw werkzaamhedenheden als zelfstandige hervat en/of kunt u dat weer hervatten vanaf 11 mei? (zie de website van Rijksoverheid) Gaat u meer verdienen dan de uitkeringsnorm? Of gaat u verhuizen? Geeft dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Deze wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op het recht op Tozo. Wijzigingen doorgeven kunt u doen door op de button hiernaast te klikken.

Voor meer informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

 

Noodloket

Misschien kunt u ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het kader van Het Noodloket (TOGS). Deze regeling wordt door RVO uitgevoerd. Deze regeling kan samen gaan met de regeling Tozo.

Stand van zaken van uw aanvraag

Wilt u weten hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag? Of heeft u andere vragen met betrekking tot uw aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op door een e-mail te sturen naar bbz@montferland.info met vermelding van uw NAW gegevens en eventuele zaaknummer.

Hoe het werkt

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet, meldt u zich dan via de button Melding bijstand zelfstandigen. Zodra de regels over deze regeling duidelijk zijn, zullen wij uw melding zo spoedig mogelijk oppakken  en u verder informeren over de verdere procedure.

Goed om te weten

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

U kunt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen als u zelfstandige bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en u uw werkzaamheden als zelfstandige nog niet heeft beëindigd.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering. Komt u mogelijk in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële bijstand nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een bijstandsuitkering of een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen:

  • Startende ondernemers;
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • Oudere zelfstandigen (geboren voor 01-01-1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Startende ondernemers

Hebt u nu een uitkering en wilt een bedrijf starten? De gemeente Montferland kent ook regelingen voor startende ondernemers. Zij kunnen onder andere een lening als startkapitaal krijgen. U moet de lening met rente terug betalen.

Neem contact op met het team Werk en Inkomen als u een bijstandsuitkering ontvangt en een onderneming wilt starten of meld u voor een aanvraag via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO). Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Tips