Samenstelling college

P. (Peter) de Baat

Burgemeester

Openbare orde en veiligheid, Algemeen bestuurlijke en juridische zaken, Kabinetszaken, Integriteit, Publiekszaken, Erfgoedbeleid en (regionaal) archief, Regionale en internationale samenwerking.

 

Burgemeester Peter de Baat

M.J.J. (Marcel) Wagener

Gemeentesecretaris, wnd.

Bestuursondersteuning, Staf, Ambtelijke organisatie, Huisvesting.

 

Foto volgt.png

W.J.A. (Walter) Gerritsen

Wethouder, 1e loco-burgemeester

Ruimtelijke Ontwikkeling, Logistiek, Samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek, Volkshuisvesting, Vergunningverlening (waaronder Milieu), Monumenten (erfgoedbeleid), Omgevingswet, Project Bloemenbuurt Didam, Grondzaken.

Christen Democratisch Appèl

 

Walter Gerritsen

W.G.H. (Wim) Sinderdinck

Wethouder, 2e loco-burgemeester

WMO beleid, WMO uitvoering, Jeugdzorg beleid, Jeugdzorg uitvoering, Handhaving (integraal), Regionale samenwerking sociaal domein, Volksgezondheid, Welzijn (instellingen zoals de bibliotheek, Welcom etc.).

Lokaal Belang Montferland

 

Wim Sinderdinck

M.G.E. (Martin) Som

Wethouder, 3e loco-burgemeester

Werk en Inkomen (beleid), Werk en Inkomen (uitvoering), Economische zaken, Recreatie en toerisme, Financiën, Belastingen, Gemeentelijk vastgoed (gebouwen).

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Martin Som

G.J.M. (Ruth) Mijnen

Wethouder, 4e loco-burgemeester

Bestuurlijke vernieuwing incl. WKW, Kunst en cultuur, Jongeren, Sport, Project voetbalaccommodaties, Project zwembad de Hoevert, Voorzieningenbeleid kernen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Project brede school ’s-Heerenberg.     

D66

Ruth Mijnen

O.G. (Oscar) van Leeuwen

Wethouder, 5e loco-burgemeester

Openbare Werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water), Personeel en organisatie (incl. facilitaire zaken), Informatie en automatisering, Dienstverlening, Communicatie en voorlichting, Duurzaamheid (energie en klimaat), Project masterplan Didam.

Christen Democratisch Appèl

Oscar van Leeuwen